สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริพิมพ์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  เปียสวน
3. เด็กชายธนเดช  ใจมั่น
4. เด็กหญิงพัชราภา  วิเศษสิงห์
5. เด็กชายสิทธิชัย  คงแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  ป้อมสกุล