สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภาพร  บัวศรี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  พวงไพบูลย์