สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายอติราช  ศรวันเพ็ง
2. เด็กหญิงอังคณา  ภูษี
 
1. นางสาวจิรนันท์  คล้ายคลัง
2. นางสาวสุฑาทิพย์  บุญรอด