สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.78 ทองแดง 12 1. เด็กชายถวย  -
2. เด็กชายบาส  -
 
1. นายสีพร  หนูขาว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.3 ทองแดง 13 1. เด็กชายบอล  -
2. เด็กชายโจอี้  -
 
1. นายสีพร  หนูขาว