สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงมุฑิตา  วงศ์พุทธคำ
 
1. นางชูแสง  คุ้มครอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.74 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ครุธเครือ
2. เด็กชายอัครพล  เทียนชัย
 
1. นายสน  อยู่ไทย