สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชตารุ่ง
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนัญญา  พัดทอง
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  คล้ายสุบรรณ
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ