สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  คล้ายสุบรรณ์
3. เด็กหญิงสมฤดี  น้อยเหมือนพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  สุขภาพ