สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงวินซันดา  -
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
2. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
 
2 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติมา  ไปบน
2. เด็กหญิงธนกร  ทุมดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ปทุมวัน
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิชามาส  แคโอชา
2. เด็กชายธีรพันธ์  ศรีเจริญ
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงดวงพร  คำชื่น
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมิตา  มั่นคง
2. เด็กชายเจษฎา  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนัญญา  พัดทอง
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  คล้ายสุบรรณ
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
2. นางสาวสวรส  จำปาทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณา  คุ้มสิน
2. นางสาวสุกฤตา  สุขนิรันดร
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว