สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายปฏิพล  นุ่มวัฒนา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางไปรยา  เย็นสรง
2. นางละออ  เดชสมบูรณ์รัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงดอกไม้
 
1. นางไปรยา  เย็นสรง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  พวงมะเดื่อ
2. เด็กชายอาทิตย์  ปิโย
3. เด็กชายอุเทน  นุ่มวัฒนา
 
1. นายพิษณุ  สุวรรณฉิม