สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  กระทุ่มทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  สินจันทร์
 
1. นางสุภาวรรณ  ศรีสุขใส
2. นางบุญครอง  ออคุ้มสุวรรณ