สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิชัย  สิงหา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กากี
 
1. นายวิศิษฏ์  พุทธประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทองลิ่ม
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินดา  สุนทรสนิท
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วิเศษสิงห์
 
1. นายวิศิษฏ์  พุทธประเสริฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรางค์นภา  อยู่เย็น
2. เด็กชายอำนาจ  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  อินกอง
2. เด็กชายเอกอนันต์  ทองเมือง
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
2. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต