สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐาพร  จินดา
2. เด็กหญิงนันทนา  บุญยงค์
3. เด็กหญิงโอโม่   -
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.88 ทองแดง 6 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายประวิทย์  สงเคราะห์
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรยา  ทองเมือง
2. เด็กหญิงเกศราพร  ฉลาดเฉลียว
 
1. นางสาวพิชญาภัค  กลิ่นเฟื่อง
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยยุทธ  วิทยาบำรุง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ทองคุ่ย
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
2. นางอรุณ  แก้วบัวดี