สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วิระขันคำ
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายนฤบดินทร์  มงคล
2. เด็กชายวรวิทย์  สมานมิตร์
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
2. นางพรภัทร  แจ่มศรี