สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลิดา  สังสมานันท์
 
1. นางไพลิน  อ้นยิ้ม
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายวรายุ  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอดิศร  บริบูรณ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ไวยิ่งยุทธ