สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร   เย็นกลม
2. เด็กหญิงสุมารินทร์   สุวรรณพร
 
1. นางสาวอุษา    อ่อนศรี
2. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ