สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชา  แร่มี
2. เด็กหญิงวิสสุตา  หอยสังข์ทอง
3. เด็กหญิงอลิตา  โยธารักษ์
 
1. นายสุริยา  ครุฑางคะ
2. นางสาวธารารัตน์  สุขสำราญ