สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณณิศา  ชาววังใหญ่
 
1. นางสาวกฤชอรณ์   เย็นนิกรณ์
2. นางสายฝน  จันทร์ป้อง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.65 เงิน 8 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ยืนยง
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยืนยง
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายปรีชา  ราคา
2. เด็กชายวัชรพล  รัตนผล
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
2. นางสายฝน  จันทร์ป้อง