สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมดี
2. เด็กชายพูนชัย  แหลมหลาว
 
1. นางสาววารุณี  โชติบูรณ์