สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเมธา  หกประเสริฐ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  มาศศิริ