สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 32.12 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกลวัตร  นุชสองพี่น้อง
2. เด็กชายชา  -
 
1. นางขนิษฐา  แจ้งกระจ่าง
2. นางสาวพนิดา  สำเร็จ