สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สืบด้วง
 
1. นางวาสนา  มิ่งเมือง