สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อัมพบุตร
 
1. นายอรุณ  บ่อน้อย
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงสาธิตา  ไทยผึ้ง
 
1. นางสุทธิพร  สระแก้ว