สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บำรุงญาติ
 
1. นางวรรณรวี  สุขสำราญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเก่า
2. เด็กหญิงทราย  -
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  มาศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  คำสี
3. เด็กชายโกวิทย์  -
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซอ   -
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขระ
3. เด็กชายวรัญญู  -
 
1. นายวรรณยุทธ์  ดาบแก้ว