สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนพเก้า  สามงามนิ่ม
2. เด็กหญิงภัทวดี  แดงหาญ
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมจริง
2. นางสาวกรรณิกา  แสงทินกร