สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.99 เงิน 9 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขันอนันท์
 
1. นางสาวอนุสรา  เกตุแก้ว