สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.64 เงิน 4 1. เด็กชายหริภูมิ  นกทอง
 
1. นางสาวพิมลรัชต์  กำเนิด