สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  วอนเพียร
2. เด็กหญิงศศิภา  จบดี
 
1. นางสาวพิมลรัชต์  กำเนิด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง 7 1. เด็กชายอภิชิต  สมศิริ
 
1. นางสาวพิมลรัชต์  กำเนิด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.64 เงิน 4 1. เด็กชายหริภูมิ  นกทอง
 
1. นางสาวพิมลรัชต์  กำเนิด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศุภธิดา  หนูอินทร์
 
1. นางสาวพิมลรัชต์  กำเนิด