สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74.87 เงิน 6 1. เด็กชายภุชงค์  -
2. เด็กชายสถาปนา  -
 
1. นายอารัญ  พวงแก้ว