สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  หมีแรต
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสืองาม
3. เด็กหญิงอลิษา  สมานทรัพย์
 
1. นายทวี  สืบศักดิ์
2. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ