สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายคุณากร  เทียมศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลำใยกนก
 
1. นางปนิดา  อ่อนศรี