สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แย้มวงศ์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วกันดา
3. เด็กหญิงรัตนา  เพียงเอี้ยง
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รุ่งลาสี
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นิ่มเจริญ
 
1. นางรัชนี  ขำเจริญ