สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงรางสาด
 
1. นางสาวกาญจนา  บู๊ชัยฮะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วแววน้อย
2. เด็กชายเจษฎา  เขาเขียว
 
1. นายสาธิต  รัตนสารี