สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.07 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยรัตน์  -
2. เด็กชายสตางค์  เซ็นซิ่ว
 
1. นางสาวธัญชนก  สังขะพันธ์