สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.9 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุดล่วง
2. เด็กชายเดฮีโมรา  ปาทาน
 
1. นางสาวธัญชนก  สังขะพันธ์