สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายปลายฟ้า   วงษ์มณีใส
2. เด็กชายสมยศ  -
3. เด็กชายเนวิน  -
 
1. นางสุภาพรรณ   นววิธิพงศ์
2. นายกิตติ    จันทวร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายนิธิวิทย์   ต่องาม
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ    โพธิ์บุญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ถาวงศ์กลาง
 
1. นางสุภาพรรณ    นววิธิพงศ์
2. นางสาวรัชชนก    ศรีจันทร์