สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายฐานุพงศ์  เมธีสิริศักดิ์
2. เด็กชายปองภพ  เปี่ยมท่าน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มากบุญมา
2. นางวาสนา  พุตติ