สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวาสนา  พุตติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  คงทาน
 
1. นางวาสนา  พุตติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปาฏิหารย์  สุขรัตน์
 
1. นางณัฐจิราพร  มณัชณาพงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภพสรรค์  เปรุนาวิน
 
1. นางณัฐจิราพร  มณัชณาพงษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.32 ทอง 5 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เหมือนวงษ์
 
1. นางวาสนา  พุตติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แหยมเจริญ
2. เด็กหญิงธิดา  แก้วเต่า
3. เด็กหญิงวิภาพร  สินเดรดาษ
 
1. นางวาสนา  พุตติ
2. นางธัญพร  อุ่นทวีทรัพย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรตินันท์  บางต่าย
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  เกษมโศธน์
 
1. นางวาสนา  พุตติ
2. นางสาวอุไรวรรณ  มากบุญมา
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายฐานุพงศ์  เมธีสิริศักดิ์
2. เด็กชายปองภพ  เปี่ยมท่าน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มากบุญมา
2. นางวาสนา  พุตติ