สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพล  พูลศรี
 
1. นางเปรมรัตน์  สร้อยทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอลิสา  คินขุนทด
 
1. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาริษา  ใยชวด
 
1. นางสาววัลยา  ถิ่นวัฒนากูล