สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงวชิญาดา  เข็มทอง
 
1. นายบำรุง  จิณแพทย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.31 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมไทย
 
1. นายบำรุง  จิณแพทย์