สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.02 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนโชติ  ซุยกระเดื่อง
2. เด็กชายอนุศักดิ์  อุณหะนันท์
 
1. นางนุสรา  บุญมา
2. นางสาวอรทัย  บุญเส็ง