สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.52 ทองแดง 8 1. เด็กชายรัชชานนท์  มะโรงทอง
2. เด็กชายไพศาล  แสงจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์
2. นางสาวกุสุมา  บุญส่ง