สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสายฟ้า   อาลักขิต
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 20.32 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกุมภา  ศรีตองอ่อน
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมจ้อย
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง