สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  จินดาอินทร์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญมี
 
1. นายประจวบ  ธูปหอม
2. นางสมพร  ไชยโพธิ์กลาง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จีนเลี้ยง
 
1. นางสมมณีย์  มัคสิงห์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนฤปนาท  ลำใยงาม
 
1. นางสมมณีย์  มัคสิงห์