สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  กล้วยแดง
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  มูลน้อย
3. เด็กชายอภิรักษ์  กล้วยแดง
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ศรีสวัสดิ์