สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกวินนา  จงสกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  แพรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  แซ่เจีย
4. เด็กหญิงนริศรา  ธาริธรรม
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์นาค
 
1. นางสาวศิริศรี  แผ้วพรายงาม