สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  หาญศึก
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขุนไกร
3. เด็กชายอัครวิชญ์  สวัสดี
 
1. นายวราพงษ์  ช่างเจริญ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ถิ่นวงษ์อินทร์
3. เด็กชายวีรศักดิ์  หนูบ้านเกาะ
 
1. นางสาวนิจศิลา  วัดแก้ว
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กชายปภาวิทย์  สาหร่าย
 
1. นางสาวนิจศิลา  วัดแก้ว