สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์เกิด
2. เด็กหญิงปริศรา  ชื่นแสง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พิมพิกุล
 
1. นายวีรยุทธ  เจนอภิธรรม
2. นางสาวภาวิดา   ไม้เจริญ