สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงสุชาดา  เมฆปัน
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันทร์คล้าย
 
1. นายอิทธิพร  สุขทวี