หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์ 1 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์2 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์1 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์3 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์4 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์2 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์3 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์3 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องศิลป์ ห้อง 003 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องศิลป์ ห้อง 003 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องศิลป์ ห้อง 003 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ ห้อง เต็นท์4 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลานศิลป์ 29 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ เบอร์โทร 08 - 4413 - 6638 e-mail : siripensri@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]