หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2557 09.00 - 09.30 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ห้องสมุด 28 ก.ย. 2557 09.00 - 09.30 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2557 09.00 - 09.30 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2557 09.00 - 09.30 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2557 11.30 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2557 10.30 - 11.30 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2557 09.30 - 10.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
-
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2557 12.00 - 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ เบอร์โทร 08 - 4413 - 6638 e-mail : siripensri@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]